Σεμινάρια Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Το ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση οι επιχειρήσεις τροφίμων (επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων) έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό.

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και καθορίζονται, εγκρίνονται και ελέγχονται από τον ΕΦΕΤ και διαρκούν 10 ώρες (πρόγραμμα επιπέδου 1).

Ώρες Διδασκαλίας

10 ώρες

2 ημέρες: 5 ώρες

Κόστος συμμετοχής

70 ευρώ

Στο τέλος κάθε Προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Έπειτα, οι συμμετέχοντες υπόκεινται σε εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΦΕΤ προκειμένου να αξιολογηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2321085788-2321085789-2321039251 ή στα e-mail: kek-sp@otenet.gr και kekstathispantazis@gmail.com