Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Who's Online? 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 11 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗΣ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 7 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της Δράσης  «7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ», που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»» σύμφωνα με

 1. Την υπ’ αρίθμ. 2.475/οικ.3.33 απόφαση ‘ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ’ της ΔΡΑΣΗΣ 7

 2. Τον ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση

 3. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης: 2.13351/4.1943/31-5-2012

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/6/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ. στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Ν. Κασομούλη 9 στις Σέρρες.

  Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από την κα Χατζηαποστόλου Ελένη, τηλ. επικοινωνίας: 2321085788-89, 39251

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το προκηρυσσόμενο έργα. Ως συναφή έργα νοούνται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων έργων.

  Για το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ