Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Who's Online? 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 8 επισκέπτες και κανένα μέλος

1 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ στα πλαίσια της Α.Σ. «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΓΗ» που υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝστο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»   

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές για το πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΡΑΣΗ 7

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ είναι:

Εκπαιδευτική  Ενότητα

Ειδικότητα Εκπαιδευτή

Αριθμός Ωρών

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ. 

4

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ.

5

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ. 

12

 

ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ.  

12

 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ.

12

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ.

6

 

ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ.

18

 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

2

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ/ ΝΟΜΙΚΟΣ.

2

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ/ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ. 

1

 

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ. 

1

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

20

 

Δικαιολογητικά:

- πτυχίο συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακές σπουδές και άλλες σπουδές. Συγκεκριμένα: Πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού, ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομολόγων, Οικονομίας Διοίκησης, Νομικής, Κοινωνικού Λειτουργού, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας.

   -Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

-Βιογραφικό σημείωμα

-Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ)

Επίπεδο εμπειρίας

Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι

Επαγγελματική εμπειρία

     

Α

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Τουλάχιστον 5 χρόνων

Β

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Από 3 έως 5 χρόνια

Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τουλάχιστον 5 χρόνων

 

Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα επικοινωνίας και πολιτισμού

Γ

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Μέχρι 3 χρόνια

   

Αμοιβές εκπαιδευτών:

Η αμοιβή  ανά ώρα ανέρχεται στα 20 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 28/02/2014 στα γραφεία του ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ , Ν.Κασομούλη 9, από τις 09:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή .

                                                                                                                                                                                           ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

2