Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρα

Το ΚΔΒΜ2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ θα συμμετέχει στη δράση:

«Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»   Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου μάθησης» & τίτλο:

  1. «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ»

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

του κλάδου : ΕΜΠΟΡΙΟ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ 

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας 

Η Έννοια του Μάρκετινγκ Τμηματοποίηση της Αγοράς

Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)

Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών και Βιομηχανικών Πελατών

Ο ρόλος της Επικοινωνίας στις Πωλήσεις Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων

Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων Έρευνα Αγοράς 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ: 120

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 500

ΕΝΑΡΞΗ:07/09/2017 ΛΗΞΗ:22/02/2018

Πληροφορίες: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 9Α τηλ.2461028020 2461028021