Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

         Vocational Training Center Stathis PANDAZIS Ltd. has set a target to ensure the highest quality and maximum efficiency of training and consultancy services, which ensure the development of human resources and cover the ever growing needs and demands of the labour market. For this reason it develops the following actions:

 • Support public and private stakeholders to develop and implement training programs for their staff
 • Design and implementation of policies and interventions Association for continuing education with the labor market
 • Development of innovative educational programs
 • Requalification and continuous adaptation of the professional qualifications of employed
 • Facilitation of access to employment for all and the utilization of the total of human resources in a society of equal opportunities
 • Participation in European networks
 • Implementation of Community Initiatives
 • Organization of events, conferences and workshops
 • Organization and administrative support of seminars on behalf of its clients
 • Implementation of Studies and surveys in order to identify the needs in human resources and new specializations.
 • Consulting services to enterprises and organizations of the public and private sectors
 • Consulting and support services to trainees in order to absorb them into the labor market