Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 

 «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ»της πράξης :ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

17-02-2010 ΕΩΣ 3/8/ 2010

ΞΑΝΘΗ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 

«ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»της πράξης : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (πράσινα επαγγέλματα) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

27-09-2011ΕΩΣ 25/02/2012

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

«COMPETENTE PENTRU MODERNIZAREA SECTORULUI DE DISTRIBUTE A APEI SI GAZELOR» – 80326

2009

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

COPMED – COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI», POSDRU/81/3.2/5/52242

2011

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

''SOLUTIE INOVATIVA PENTRU PARTICIPAREA SOMERILOR PE PIATA MUNCII ''POSDRU 100/5.1/G/76484 

2011

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1

ΛΑΕΚ 1-25 ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008.

2008

ΣΕΡΡΕΣ

13

ΛΑΕΚ 1-25 ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-2011.

2010-2011

ΣΕΡΡΕΣ

15

ΛΑΕΚ 1-25 ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-2011.

2010-2011

ΚΟΖΑΝΗ

4

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα

 

2011-2012

ΣΕΡΡΕΣ

1

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα

 

2011-2012

ΚΙΛΚΙΣ

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

2012

ΣΕΡΡΕΣ

4