Ξεκινήστε την Κατάρτιση με το ΚΔΒΜ2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα για το Voucher “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Aνέργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής”.

Οι ωφελούμενοι αυξήθηκαν και θα είναι 20.000.

Το ΚΔΒΜ2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ είναι στο μητρώο παρόχων της δράσης. 

Υλοποίηση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας περίπου 380 ωρών (ανάλογα με το αντικείμενο).

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.520€.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες x 5€/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες x 4€/ώρα)

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου.
 • Βεβαίωση ανεργίας.
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
  • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, ασχόλησης και κατάρτισης
  • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ είναι πάροχος κατάρτισης για το πρόγραμμα Voucher Ανέργων 30-49

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα ή να σας ενημερώσουμε για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2321085788, 2321085789, 2321039251 ή στα e-mail: kek-sp@otenet.gr και kekstathispantazis@gmail.com ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον επίσημο ιστότοπο (www.voucher.gov.gr)