Υποβολή Βιογραφικών για Εκπαιδευτές

Το ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ συνεργάζεται με ένα δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών –  συνεργατών και συμβούλων.

Κατά την επιλογή των εκπαιδευτών – συνεργατών, το  ΚΔΒΜ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ υιοθετεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της Διαφορετικότητας, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, ειδικών ικανοτήτων, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου μη αξιοκρατικού κριτηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στα e-mail: kek-sp@otenet.gr και kekstathispantazis@gmail.com.