Ποιοι είμαστε

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008. Είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με ειδικό κωδικό αριθμό  2000029.

Το  Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες δια βίου μάθησης προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το  Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, μιας και διαθέτει εξοπλισμό και νέα εκπαιδευτικά μέσα, σε πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και  εξειδικευμένους εργαζόμενους. Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων το  Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ συνεργάζεται με ένα δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών – συνεργατών και συμβούλων.