Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 20.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

  • μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας – πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 380 ωρών

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ, είναι πάροχος κατάρτισης για το πρόγραμμα Voucher Ανέργων 30-49.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα ή να σας ενημερώσουμε για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2321085788, 2321085789, 2321039251 ή στα e-mail: kek-sp@otenet.gr και kekstathispantazis@gmail.com ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον επίσημο ιστότοπο (www.voucher.gov.gr)